ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

H επιχείρησή μας σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της και εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα σύμφωνα με το οικείο ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό πλαίσιο, ώστε η επεξεργασία τους να γίνεται για την εξυπηρέτηση των δικαιωμάτων σας. Η καταχώρηση των ως άνω προσωπικών δεδομένων σας τυγχάνει αναγκαία για την πιστοποίηση των στοιχείων σας προκειμένου να καταχωρηθείτε στο πελατολόγιο μας και να προβούμε στη νόμιμη εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την πολιτική προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να αναγνώσετε την πολιτική προστασίας μας. Σας δηλώνουμε δε ότι ανά πάσα στιγμή μπορείτε να διαγραφείτε, να επικαιροποιήσετε να ζητήσετε αντίγραφο των καταχωρηθέντων στοιχείων σας ή να ζητήσετε κάθε είδους διευκρίνιση με την αποστολή email στο armyhousegr@gmail.com